„Świeć przykładem”-działania brodnickich policjantów

Brodniccy policjanci, dzisiaj (17.11.) w godz. 5:00-9:00 i 16:00-20:00 prowadzą działania pn.”Świeć przykładem”. Akcja edukacyjno- informacyjna przygotowana jest przez Policję , Episkopat Polski oraz Polską Radą Ekumeniczną. Funkcjonariusze podczas służby, rozmawiają z pieszymi uczestnikami ruchu drogowego o tym, jak ważne jest być widocznym na drodze, a kierowcom przypominają o tym, aby przestrzegali przepisów ruchu drogowego wobec pieszych. [więcej]