Dotacja na usunięcie azbestu

3 września 2021 r. burmistrz Brodnicy podpisał umowę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie zadania polegającego na demontażu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu naszego miasta. Kwota dotacji wynosi do 54 500,00 …